Nový login / register systém!

June 7, 2021 0 By sakulmore

Pripravili sme pre vás lepší a pohodlnejší spôsob prihlasovania a registrácie. Taktiež sme zapli aj funkciu automatického prihlasovania, ktorá expiruje vždy o 2 dni. Systém funguje na registráciu / prihlásenie cez PIN, ktorý odporúčame si zachovať pre budúce prihlásenia. Pokiaľ máte dynamickú IP (IP od vášho poskytovateľa internetu sa mení), budete musieť sa vždy po príchode na server prihlásiť.